Kad Pekerja Binaan (Kad Hijau)

Kad Hijau CIDB ialah kad pendaftaran yang dikeluarkan oleh CIDB yang diwajibkan ke atas semua pekerja yang terlibat di dalam aktiviti pembinaan di tapak, dilengkapi butiran kerja dan kemahiran pekerja. Tanpa kad tersebut, mereka tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan pembinaan.

 • Program Kad Hijau ialah satu program bersepadu yang melibatkan pendaftaran dan akreditasi Pekerja Binaan untuk meningkatkan tahap keselmatan di tapak kerja Pembinaan.
 • Semua pekerja binaan mestilah menghadiri "Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk Pekerja Binaan" selama satu hari.
 • Peserta akan mendaftar dengan CIDB, diberi Kad Hijau dan sebuah buku garis panduan keselamatan. Tambahan lagi, mereka akan mendaftar untuk Insurans Takaful secara percuma.

Pemohon mestilah mematuhi syarat di bawah:

 • Individu yang bekerja di tapak pembinaan;
 • Memiliki dokumen dan kad pengenalan yang sah; dan
 • Berumur tidak kurang daripada 16 tahun.
 • Pemohon mestilah mengisi borang "UPP1", melampirkan dokumen sokongan dan menyediakan bayaran yang diperlukan.
 • Borang ini boleh didapati di laman web ini (klik di sini), dan mestilah dihantar ke pejabat CIDB yang terdekat.
 • Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk Pekerja Tapak akan dijadualkan
 • Pembaharuan Kad Hijau boleh dibuat sama ada secara terus di pejabat CIDB atau melalui pos.
 • Pemohon mestilah mengisi borang "UPP1", melampirkan item sokongan (gambar, salinan kad pengenalan/pasport, permit, dll) dan menyediakan bayaran yang diperlukan.
 • Bayaran hendaklah dibuat di atas nama "Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia" atau kepada Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) dan boleh berbentuk wang tunai, kiriman wang, wang pos, cek juruwang atau draf bank.
 • Harap maklum bahawa cek perseorangan/syarikat adalah tidak diterima.
 • Jika pemohon ingin memperbaharui melalui pos, bayaran mestilah dilakukan seperti di atas. Dalam kes ini, CIDB akan menghantar kad baharu melalui pos.

Jika Kad Hijau yang hilang tersebut masih sah tempoh, pemohon boleh mendapatkan kad gantian dengan menyerahkan dokumen berikut kepada CIDB:

 • Sekeping gambar warna terbaharu bersaiz kad pengenalan;
 • Satu salinan kad pengenalan/pasport dan permit kerja; dan
 • Yuran penalti sebanyak RM20.

Jika Kad Hijau didapati hilang selepas tamat tempoh, prosedur untuk mendapatkan kad gantian adalah sama dengan prosedur untuk memperbaharui kad.

Pembangunan Pekerja Binaan

 • Perbezaan antara Pekerja Mahir dan Pekerja Separa Mahir ialah berdasarkan Akreditasi Pekerja Mahir, yang dilaksanakan mengikut fungsi Akta 250 CIDB Seksyen 4(1) K.
 • Seorang Pekerja Mahir ialah seseorang yang boleh melaksanakan tugasnya mengikut spesifikasi yang ditetapkan, berdasarkan syarat industri kebangsaan, dan telah mengambil ujian akreditasi yang disediakan. Selepas  berjaya lulus ujian kemahiran praktikal dan memperoleh akreditasi, CIDB akan memperakui calon sebagai pekerja mahir dan mengeluarkan "Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB", berdasarkan bidang tugasnya.
 • Pekerja Separa Mahir yang belum pernah menjalani ujian akreditasi tidak akan diperakui oleh CIDB, tanpa mengambil kira pengalaman mahupun testimoni.
 • Industri pembinaan ialah salah satu daripada industri utama yang menjana pertumbuhan ekonomi negara, serta memainkan peranan penting dalam memenuhi objektif Kerajaan untuk merealisasikan Wawasan 2020. Ia merupakan satu industri yang kompetitif dan melibatkan ramai pekerja.
 • Fungsi CIDB adalah dinyatakan selari dengan Akta 520, iaitu untuk memberi akreditasi dan perakuan kepada pekerja binaan mahir. CIDB telah mula memberi akreditasi dan perakuan kepada pekerja mahir yang lulus ujian kecekapan. Pekerja mahir yang lulus ujian akan diberikan sama ada Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB (SKK), untuk pekerja tempatan, atau Perakuan Kemahiran Pekerja Asing (PKPA), untuk pekerja asing. Ini adalah selari dengan Pekeliling No. 1/2006 Ujian Akreditasi/Kecekapan untuk Pekerja Binaan Tempatan dan Asing Mahir.
 • Salah satu matlamat masa depan CIDB ialah untuk memastikan bahawa hanya pekerja yang memiliki sijil/perakuan adalah layak untuk melaksanakan ugas I tapak pembinaan.
 • Isikan borang permohonan UAP 1A/2006.
 • Bayar yuran yang ditetapkan.
 • Memiliki pas pelawat kerja sementara (untuk kerja pembinaan sahaja).
 • Mestilah tidak pernah melakukan sebarang jenayah atau kesalahan undang-undang di bawah Undang-undang Malaysia.
 • Permohonan mestilah dihantar ke pejabat CIDB tidak lewat daripada 3 bulan sebelum pas pelawat kerja sementara tersebut tamat tempoh. Kegagalan berbuat demikian akan dikenakan penalti sebanyak RM200.
 • Pemohon mestilah memiliki Kad Hijau yang sah.
 • Dagangan Kemahiran yang dimohon di dalam permohonan tidak boleh ditukar tanpa kelulusan bertulis daripada CIDB.
 • CIDB hanya akan memberi akreditasi kepada pemohon daripada sektor pembinaan.
 • Pemohon adalah tidak dibenarkan untuk bertukar majikan tanpa kebenaran bertulis daripada Jabatan Imigresen Malaysia.
 • CIDB berhak untuk menukar syarat tersebut dari semasa ke semasa.
 • Pemohon mestilah rakyat Malaysian dan bekerja di dalam sektor pembinaan.
 • Isikan borang UAP 1/2006.
 • Bayar yuran pemprosesan.
 • Memiliki Kad Hijau CIDB yang sah.
 • Isikan borang UAP 1/2006 dan hantarkan ke pejabat CIDB yang terdekat bersama dokumen berikut:
  • Satu salinan kad pengenalan (disahkan oleh majikan atau oleh CIDB)
  • Sekeping gambar bersaiz kad pengenalan
 • Bayar yuran pemprosesan sebanyak RM20
 • Yuran Penilaian untuk permohonan dagangan pertama akan dikecualikan. Permohonan dagangan berikutnya akan dikenakan bayaran. Pemohon akan dimaklumkan mengenai tarikh dan tempat penilaian akreditasi.

Isikan borang UAP 1A/2006 dan hantarkan ke mana-mana pejabat CIDB berserta dokumen berikut:

 • Permohonan oleh Pekerja Asing
  • Pasport asal dan satu salinan pasport (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau oleh CIDB)
  • Satu salinan pas pelawat kerja sementara (disahkan oleh majikan)
  • Satu salinan Kad Hijau CIDB
  • Sekeping gambar berukuran kad pengenalan
  • Yuran pemprosesan sebanyak RM20.00
  • Yuran akreditasi berdasarkan dagangan
 • Permohonan oleh Pemastautin Tetap
  • Satu salinan kad pengenalan (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau oleh CIDB)
  • Sekeping gambar berukuran kad pengenalan
  • Yuran pemprosesan sebanyak RM20.00
  • Yuran akreditasi berdasarkan dagangan
 • Permohonan mestilah dilampirkan dengan kepala surat rasmi majikan. Pemohon akan dimaklumkan mengenai tarikh dan tempat penilaian akreditasi.
 • Perakuan Kemahiran Pekerja Asing (PKPA) CIDB akan dikeluarkan kepada pekerja asing yang lulus penilaian akreditasi.
 • CIDB berhak untuk menolak mana-mana permohonan yang tidak lengkap atau meragukan.

Penerimaan SKK/PKPA

 • Hanya pemohon atau wakil syarikat sahaja dibenarkan untuk mengambil SKK/PKPA CIDB. Sijil boleh diambil daripada pejabat CIDB dengan membawa surat pemberitahuan keputusan.
 • Jika seorang wakil syarikat telah dilantik, wakil tersebut mestilah membawa bersama surat kuasa dengan kriteria berikut:
  1. Menyatakan nama penuh dan nombor kad pengenalan wakil syarikat.
  2. Menggunakan kepala surat rasmi syarikat yang asal dan ditandatangani oleh pemilik syarikat (fotostat tidak diterima)
  3. Mengandungi nama dan nombor kad pengenalan/pasport pekerja yang menduduki ujian.

Berkaitan kehilangan SKK/PKPA

Jika SKK/PKPA didapati hilang, pekerja perlu memohon untuk mendapatkan gantian. Dokumen yang diperlukan ialah:

 • Laporan polis asal yang dibuat atas kehilangan sijil
 • Borang permohonan baharu
 • Salinan kad pengenalan/PKPA yang sah
 • Yuran pemprosesan sebanyak RM20.00

Jika SKK/PKPA telah hilang buat kali kedua, penalty tambahan sebanyak RM100.00 akan dikenakan. Semua salinan dokumen mestilah disahkan.

TOP