Construction work card (Green Card)

CIDB Green Card is a registration card issued by CIDB which is mandatory for all employees engaged in on-site construction activities, furnished with work details and employee skills. Without these cards, they are not permitted to enter the construction area.

 • The Green Card Program is an integrated program involving the registration and accreditation of Builders to enhance the safety level at the Construction site.
 • All construction workers must attend the "Safety and Health Induction Course for Construction Workers" for one day.
 • Participants will register with CIDB, issued a Green Card and a safety guidebook. Additionally, they will sign up for Takaful Insurance for free.

Applicants must comply with the following conditions:

 • Individuals who work at a construction site
 • Have a legal document and legal identification card
 • Aged not less than 16 years old.
 • The applicant must fill out the "UPP1" form, attach the supporting documents and provide the required payment.
 • This form is available on this website (click here), and must be sent to the nearest CIDB office.
 • The Safety and Health Induction Course for Site Workers will be scheduled
 • Green card renewals can be made either directly at CIDB office or by post.
 • The applicant must fill in the "UPP1" form, attach the supporting item (photo, copy of identity card / passport, permit, etc.) and provide the required payment.
 • Payments shall be made under the name of "Construction Industry Development Board Malaysia" or to the Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) and may be cash, money order, postal order, cashier checks or bank draft.
 • Please note that individual/company checks are not accepted.
 • If the applicant wishes to renew by post, payment must be made as above. In this case, CIDB will send a new card by post.

If the missing Green Card is still valid, the applicant may obtain a replacement card by submitting the following documents to CIDB:

 • A new color photo sized ID card
 • A copy of identity card/passport and work permit
 • A penalty fee of RM20.

If the Green Card is lost after expiration, the procedure for obtaining the replacement card is the same as the procedure for renewing the card.

Construction Workers Development

 • Perbezaan antara Pekerja Mahir dan Pekerja Separa Mahir ialah berdasarkan Akreditasi Pekerja Mahir, yang dilaksanakan mengikut fungsi Akta 250 CIDB Seksyen 4(1) K.
 • Seorang Pekerja Mahir ialah seseorang yang boleh melaksanakan tugasnya mengikut spesifikasi yang ditetapkan, berdasarkan syarat industri kebangsaan, dan telah mengambil ujian akreditasi yang disediakan. Selepas  berjaya lulus ujian kemahiran praktikal dan memperoleh akreditasi, CIDB akan memperakui calon sebagai pekerja mahir dan mengeluarkan "Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB", berdasarkan bidang tugasnya.
 • Pekerja Separa Mahir yang belum pernah menjalani ujian akreditasi tidak akan diperakui oleh CIDB, tanpa mengambil kira pengalaman mahupun testimoni.
 • Industri pembinaan ialah salah satu daripada industri utama yang menjana pertumbuhan ekonomi negara, serta memainkan peranan penting dalam memenuhi objektif Kerajaan untuk merealisasikan Wawasan 2020. Ia merupakan satu industri yang kompetitif dan melibatkan ramai pekerja.
 • Fungsi CIDB adalah dinyatakan selari dengan Akta 520, iaitu untuk memberi akreditasi dan perakuan kepada pekerja binaan mahir. CIDB telah mula memberi akreditasi dan perakuan kepada pekerja mahir yang lulus ujian kecekapan. Pekerja mahir yang lulus ujian akan diberikan sama ada Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB (SKK), untuk pekerja tempatan, atau Perakuan Kemahiran Pekerja Asing (PKPA), untuk pekerja asing. Ini adalah selari dengan Pekeliling No. 1/2006 Ujian Akreditasi/Kecekapan untuk Pekerja Binaan Tempatan dan Asing Mahir.
 • Salah satu matlamat masa depan CIDB ialah untuk memastikan bahawa hanya pekerja yang memiliki sijil/perakuan adalah layak untuk melaksanakan ugas I tapak pembinaan.
 • Isikan borang permohonan UAP 1A/2006.
 • Bayar yuran yang ditetapkan.
 • Memiliki pas pelawat kerja sementara (untuk kerja pembinaan sahaja).
 • Mestilah tidak pernah melakukan sebarang jenayah atau kesalahan undang-undang di bawah Undang-undang Malaysia.
 • Permohonan mestilah dihantar ke pejabat CIDB tidak lewat daripada 3 bulan sebelum pas pelawat kerja sementara tersebut tamat tempoh. Kegagalan berbuat demikian akan dikenakan penalti sebanyak RM200.
 • Pemohon mestilah memiliki Kad Hijau yang sah.
 • Dagangan Kemahiran yang dimohon di dalam permohonan tidak boleh ditukar tanpa kelulusan bertulis daripada CIDB.
 • CIDB hanya akan memberi akreditasi kepada pemohon daripada sektor pembinaan.
 • Pemohon adalah tidak dibenarkan untuk bertukar majikan tanpa kebenaran bertulis daripada Jabatan Imigresen Malaysia.
 • CIDB berhak untuk menukar syarat tersebut dari semasa ke semasa.
 • Pemohon mestilah rakyat Malaysian dan bekerja di dalam sektor pembinaan.
 • Isikan borang UAP 1/2006.
 • Bayar yuran pemprosesan.
 • Memiliki Kad Hijau CIDB yang sah.
 • Isikan borang UAP 1/2006 dan hantarkan ke pejabat CIDB yang terdekat bersama dokumen berikut:
  • Satu salinan kad pengenalan (disahkan oleh majikan atau oleh CIDB)
  • Sekeping gambar bersaiz kad pengenalan
 • Bayar yuran pemprosesan sebanyak RM20
 • Yuran Penilaian untuk permohonan dagangan pertama akan dikecualikan. Permohonan dagangan berikutnya akan dikenakan bayaran. Pemohon akan dimaklumkan mengenai tarikh dan tempat penilaian akreditasi.

Isikan borang UAP 1A/2006 dan hantarkan ke mana-mana pejabat CIDB berserta dokumen berikut:

 • Permohonan oleh Pekerja Asing
  • Pasport asal dan satu salinan pasport (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau oleh CIDB)
  • Satu salinan pas pelawat kerja sementara (disahkan oleh majikan)
  • Satu salinan Kad Hijau CIDB
  • Sekeping gambar berukuran kad pengenalan
  • Yuran pemprosesan sebanyak RM20.00
  • Yuran akreditasi berdasarkan dagangan
 • Permohonan oleh Pemastautin Tetap
  • Satu salinan kad pengenalan (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau oleh CIDB)
  • Sekeping gambar berukuran kad pengenalan
  • Yuran pemprosesan sebanyak RM20.00
  • Yuran akreditasi berdasarkan dagangan
 • Permohonan mestilah dilampirkan dengan kepala surat rasmi majikan. Pemohon akan dimaklumkan mengenai tarikh dan tempat penilaian akreditasi.
 • Perakuan Kemahiran Pekerja Asing (PKPA) CIDB akan dikeluarkan kepada pekerja asing yang lulus penilaian akreditasi.
 • CIDB berhak untuk menolak mana-mana permohonan yang tidak lengkap atau meragukan.

Penerimaan SKK/PKPA

 • Hanya pemohon atau wakil syarikat sahaja dibenarkan untuk mengambil SKK/PKPA CIDB. Sijil boleh diambil daripada pejabat CIDB dengan membawa surat pemberitahuan keputusan.
 • Jika seorang wakil syarikat telah dilantik, wakil tersebut mestilah membawa bersama surat kuasa dengan kriteria berikut:
  1. Menyatakan nama penuh dan nombor kad pengenalan wakil syarikat.
  2. Menggunakan kepala surat rasmi syarikat yang asal dan ditandatangani oleh pemilik syarikat (fotostat tidak diterima)
  3. Mengandungi nama dan nombor kad pengenalan/pasport pekerja yang menduduki ujian.

Berkaitan kehilangan SKK/PKPA

Jika SKK/PKPA didapati hilang, pekerja perlu memohon untuk mendapatkan gantian. Dokumen yang diperlukan ialah:

 • Laporan polis asal yang dibuat atas kehilangan sijil
 • Borang permohonan baharu
 • Salinan kad pengenalan/PKPA yang sah
 • Yuran pemprosesan sebanyak RM20.00

Jika SKK/PKPA telah hilang buat kali kedua, penalty tambahan sebanyak RM100.00 akan dikenakan. Semua salinan dokumen mestilah disahkan.

TOP