-->
alternative text

Permohonan Program Latihan Kemahiran Personel Binaan

Ruangan dengan tanda * wajib diisi.

Pekerja atau personal binaan mempunyai kad hijau yang masih sah sahaja dibenarkan mengikuti program latihan ini.

Maklumat Kursus
Maklumat Pemohon

Adakah Ada Lesen D? *

Adakah Anda Pernah Mengikuti Kursus Kemahiran CIDB?

Maklumat Untuk Dihubungi
Pengalaman

Adakah Anda Kerja Sendiri *